Vácduka és Kisnémedi Közös Önkormányzati Hivatala

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi  ügyintéző 

munkakör betöltésére 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2165 Kisnémedi, Fő út 5.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatok

 

Ellátandó feladatok:

Összeállítja az önkormányzat és intézményei éves költségvetési koncepcióját, illetve költségvetési javaslatát, ellátja a költségvetés módosításához, finanszírozásához kapcsolódó évközi feladatokat, a hivatal és az intézmények gazdálkodásával összefüggő pénzügyi és számviteli munkákat, az önkormányzati vagyonkataszter pénzügyi vonatkozású feladatait. Vezeti a jogszabályban előírt számviteli nyilvántartásokat.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, a Képviselő-testület üléseire pénzügyi, költségvetési tárgyú anyagok előkészítése, költségvetési rendelettervezet elkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves, éves rendszerességgel.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.
 •   Középiskola/gimnázium, pénzügyi számviteli ügyintéző vagy mérlegképes könyvelő végzettség,
 • legalább 3 év önkormányzati szervnél szerzett gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Regisztrált mérlegképes könyvelő végzettség,
 • Államháztartási könyvelésben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Kincstári szoftverek ismerete (KGR, EBR42, ÖNEGM, ASP),
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office, Word, Excell)
 • közigazgatási alap- és szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 •  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. Részletes, fényképes önéletrajz (Kttv. 5.sz. melléklete szerint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek igényléséről szóló igazolás (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás)
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban részt vevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 1. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyi Ágnes jegyző nyújt, a 0627/566-000/ 8-as mellék telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Vácduka és Kisnémedi Közös Önkormányzati Hivatal Kisnémedi Kirendeltsége címére történő megküldésével (2165 Kisnémedi, Fő út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KN/390./2018, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző
 •  vagy elektronikus úton, Hegyi Ágnes jegyző részére jegyzo@kisnemedi.hu
 • Személyesen: Hegyi Ágnes jegyző, 2165 Kisnémedi, Fő út 5.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 

 1. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kisnemedi.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisnémedi.hu honlapon szerezhet.