6/2005 (IV.29) sz. önkormányzati rendelet védőnői körzetek meghatározásáról

Rendelet-tervezet a helyi népszavazás kezdeményezéséről

adórendelet

építményadó