Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisnémedi Község Önkormányzata 2017. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tűzifa támogatásra. Ennek keretében lehetősége van a szociálisan rászoruló családoknak tűzifa igénylésre kérelem formájában.

 A kérelmeket 2017. november 10. és 2017. november 24. napja között lehet benyújtani a Kisnémedi Polgármesteri Hivatalba, ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 16.00 és péntek: 8.00 – 14.00 óra között).
A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:
·  három vagy több gyermekes családok,
·  gyermekét egyedül nevelő személy,
·  70 év feletti nyugdíjas.
A támogatást azon személyek is igényelhetik, akik:
·         családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft-ot),
·         egyedül élők esetében a nyugdíjminimum 300 %-át (85.500,- Ft-ot).
A kérelem nyomtatvány átvehető az önkormányzati hivatalban.
Kisnémedi Község Önkormányzata