A fennmaradási engedélyt 2018. december 31-ig kell megkérni!
A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen

– a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
– nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyező hatóság.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele – a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, – a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, – a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása

A kérelemhez mellékelni kell:

– Műszaki adatlapot
– A tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű, akár a kérelmező által elkészített tervet
– Fényképfelvételt a kútról és környezetéről
– Nyilatkozat

Mellékeltek itt letölthetők

Az eljárás illetékmentes!
A kérelem benyújtható: Kisnémedi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Az engedélyezési eljárás dokumentációja letölthető a www.kisnemedi.hu oldalról, vagy személyesen kérhető a polgármesteri hivatalban.